Nử Vương -chương 7.2

Chương 7.2

Edit: A Tử

” Ta gọi là Tiêu Kì, là bạn trai của Tiểu Dư.” Tiêu Kì rộng rải mở miệng, đồng thời chủ tiến lên cùng hai người bắt tay làm quen.” Rất hân hạnh được biết hai người. Vị này là bạn của ta, La Khiêm.” Tiếp tục đọc