Nử Vương – chương 7.3

Chương 7.3

Edit: A Tử

” Mẹ Tiêu, người không nhận ra con sao? Ta là Tiểu Dư nha, năm sáu năm trước luôn chạy đến nhà người quấy rầy người Hạ Tiểu Dư, là bạn học đại học của Tiêu Kì.” cô nhếch miệng giải thích, có điểm nghịch ngợm biểu tình rụt đầu hạ vai. Tiếp tục đọc