Nguyệt lão -chương 4.1

chương 4.1

Edit: Tử Ly

Beta: A Tử

            Hai khắc sau, Viêm Tử Huyền không mang theo tuỳ tùng, một mình một người tới “Ngâm phương trà lâu”.

            Còn cách bữa tối một khoảng thời gian, trong trà lâu ngay cả một khách nhân cũng không có, vừa vặn làm cho bọn họ có thể không bị quấy rầy mà hảo hảo nói chuyện. Tiếp tục đọc