Nử Vương – chương 9.2

vì tâm trạng tốt nên làm truyện mau nên cũng post truyện lun

*hắc hắc*

Chương 9.2

Edit: A Tử

” Cũng không giống.” Cô cắt đứt lời hắn.

” Đối, còn phải cộng thêm các khanh, chúng thần, chúng binh lính mới giống.” Tiêu Kì mỉm cười nói.

” Cái gì các khanh, chúng thần, chúng binh lính?” cô nhíu mày hỏi. Tiếp tục đọc

Nử vương – chương 9.1

Chương 9.1

Edit: A Tử

” Em không muốn sao?” thấy cô trầm mặc làm cho Tiêu Kì tâm hạ đến đáy cốc.

Hạ Tiểu Dư nhìn hắn, không có trả lời vấn đề của hắn, lại hỏi hắn một  vấn đề khác.

” Mẹ Tiêu biết chuyện ngươi ly hôn không?” Tiếp tục đọc