Nhà trẻ – chương 87

Chương 87: Tiểu Chính Thái thứ ba

Edit: Mộ Hàm

Beta: A Tử

          Chờ Tiêu Tử Y thấy rõ anh hùng thấy việc nghĩa hăng hái làm là ai thì giật mình trừng to hai mắt.

          Đúng là một thân trang phục thái giám tiêu chuẩn, thường xuyên là kẻ xuất hiện đánh đấm giả bộ chiếm tiện nghi, Kì Mặc sư huynh.

          Tiếp tục đọc