Nhà trẻ – chương 90

Chương 90: Phòng học ở nhà trẻ

Edit: Mộ Hàm

Beta: A Tử

          Không biết vì sao Tàm lễ cứ như vậy trôi qua, nhanh đến lúc mặt trời xuống núi, Tiêu Tử Y cùng mấy tiểu tử kia rốt cục về tới Trường Nhạc cung.

          Tiếp tục đọc