Lười thê – chương 27

Chương 27

Edit: Huyết Mân Côi

Beta: A Tử

Lúc Bùi Nhĩ Phàm đem xe đi vào chỗ ở của Phương Nhứ thì Y Thượng Tĩnh sớm ngủ đến không biết trời đất, không biết chuyện gì! “A! Thật đúng là có thể ngủ!” Bùi Nhĩ Phàm cười cười, sau đó đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra thì đã thấy Phương Nhứ mở to mắt to, nhìn Bùi Nhĩ Phàm

Tiếp tục đọc

Chơi game – chương 55

Ngày đặc biệt nên A Tử cũng post mí truyện nhá…

Chương 55: có bộ dạng JQ sao?

Edit: A Tử

          Nghe được lời nói phía sau Hắc y nam tử…, đại thần không bởi vì lời của hắn mà tạm dừng vẩn như cũ là nện bước đi lên phía trước!

Nguyệt Nguyệt nghe được Hắc y nam tử nói lời xong, cước bộ cũng tạm dừng, đại thần cũng đành phải đi dừng lại theo.

Tiếp tục đọc