Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn- C101->105

Thi xong là ta làm ngay để post lên đó >o<~

CHƯƠNG 101: NHA ĐẦU KIA CƯ NHIÊN ĐANG NGỦ

EDIT: TỬ SA

Ả Vương Tâm Doanh chết tiệt kia, nàng ta cư nhiên —

Đang ngủ.

Đỗ Huệ Ngọc nhất thời cảm thấy khí huyết trong ngực cuồn cuộn, tức đến muốn run lên.

Không có gì tức giận bằng việc bị người khác phớt lờ.

Điều đó cho thấy rằng ả Vương Tâm Doanh kia không thèm đem nàng để vào mắt. Tiếp tục đọc