Thông báo Đặc Biệt

Từ lúc thông báo ẩn cư tới nay cũng gần năm rồi. Sau khi thông báo mọi người dường như ngũ đông cùng A Tử luôn, hjc.

Nên giờ dán cái thông báo này kêu gọi ai đã và đang ngũ thức dậy.

Kế tiếp là kiểm kê quân số trong nhà còn đc mấy “mạng”.

Thông báo bắt đầu từ hôm nay đến 20/3 nhá. (Tgian nữa tháng để mọi người có thể “ngũ nướng” thêm tý, rồi còn vào mà điểm danh quân số.)

Sau hôm 20 thì sẽ bàn bạc vụ thanh toán số truyện đang dang dỡ, giải quyết cho hết trước khi nhập học (bộ truyện dài ko tính, làm đc nhiêu làm, truyện ngắn thì giải quyết cho xong trước nhập học năm nay.)

Mong các thành viên đã và đang ngũ hay đang ăn chơi vào điểm danh. (sợ trốn hết luôn rồi. *run*)

Thông báo chỉ để điểm danh, còn việc phân công cv và tuyển người thì mọi người qua Tử thiên lâu xem nhá!