(ĐM) KNKS _ Chương 5

Kim Nhật Kim Sinh

Tác giả: Thử Khởi Bỉ Phục

Thể loại: Hiện đại, đạm mỹ.

~~~~

Chương 5

Edit: Dương Tử Hoa

“Thời gian trôi qua thật nhanh!” Thân Nhã đứng ở sân ga tàu hoả, phát ra cảm thán, “Sao nhanh đến thứ bảy vậy?”

“Ai nha!” Ngay lập tức đã bị Trương Bội Tình hung hăng gõ đầu một cái, “Đau quá!”

“Còn dám nói thời gian trôi qua thật nhanh sao? Không biết ai suốt ngày ai thán ‘Trời ạ, thời gian sao trôi chậm vậy, Kim Nhật học trưởng của ta, thứ bảy cuối tuần của ta. ’” Tiểu Tình cười Thân Nhã.

Tiếp tục đọc