List Cuộc Sống

List có các thể loại

Cuộc sống = CS, Điền Văn= ĐV, Nhân Thú = NT, Đam mỹ = ĐM.

*Cuộc sống = (trọng sinh, xuyên không, gia đấu, cung đấu) + Điền văn. 

A

A Hạnh – (CS)

A Hoàn – (CS)

Ai động nương của bảo bối – (CS)

Anh xã già nhà em – (CS)

B

Bạn trai ta là con sói – (CS, NT) – Hoàn

Bảo Bảo, châu thủy nhi – (CS, NT) – Hoàn

Bắt đầu hạnh phúc  – (ĐV, ĐM)

Biểu ca! đừng chạy – (CS)

Bình An trọng sinh – (CS)

Bưu Hãn Dân Quê – (ĐV)

C

Cán hoa khúc – (ĐV) – Hoàn

Cảnh quan đích lão hổ lão công – (CS, NT)

Cẩm tú đan hoa – (CS)

Cẩm tú mỹ nhân  – (ĐV)

Cậu Vẫn Là Đi Bán Đi – (ĐM, ĐV)

Chàng ngốc ở thôn nọ  – (ĐV) – Hoàn

Chồng khờ  – (CS) – Hoàn

Chủng điền chi Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền – (ĐV, ĐM)

Chức nghiệp phi tần – (CS)

Có tòa hương phấn trạch – (CS)

Con dâu nhà giàu – (CS) – Hoàn

Cô gái nhỏ  – (ĐV)

Cố Tích – (ĐV) – Hoàn

Cổ đại thí hôn – (ĐV)

Cổ đại ngày rộng tháng dài – (ĐV)

Cung (Mê Tâm Ký) – (CS)

Cùng thú triền miên – (ĐV, NT)

Có mộ không cho trộm – (ĐM, CS)

Cuộc sống nguyên thủy của tôi – (ĐM, ĐV)

Cuộc chiến hôn nhân   – (CS) – Hoàn

Cuộc đời thăng trầm  – (CS)

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi – (ĐV)

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của 1 Vợ 5 Chồng – (ĐV)

Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử – (ĐV)

Cuộc sống mới của Đường Uyển  – (ĐV) –  Hoàn

Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải – (ĐV) –   Hoàn

Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà – (ĐV, ĐM) – Hoàn

Cuộc sống nhàn nhã sau khi xuyên không  – (CS)

Cuộc sống ở Bắc Tống  – (ĐV)

Cuộc Sống Thục Nữ Sau Xuyên Qua  – (ĐV)

Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân – (ĐV)

Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi  – (ĐV)

Cuộc sống tại triều Thanh   – (ĐV)

Cưới trước yêu sau  – (ĐV)

Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý – (ĐV) – Hoàn

Chính phi và thiếp – (CS)

D

Dần Mão – (NT, ĐM) – Hoàn

Danh môn khí phụ –  (ĐV)

Danh gia vọng tộc – (CS)

Dược Điệu Thục Nữ -(CS)

Dị Thế Chi Cực Phẩm Gian Thương  – ( CS, ĐM)

Dị Chủng Đảo – (NT, ĐM)

Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc – (NT, ĐM) – Hoàn

Đại trứ đỗ tử bôn tiểu khang – (CS, ĐM)

Đái Trứ Không Gian Thượng Đại Học– (NT, ĐM) – Hoàn

Đái Trứ Không Gian Khứ Tu Hành – (NT, ĐM)

Đại lục thất lạc – (ĐV, NT) – Hoàn

Đại quản gia, tiểu nương tử  – (CS) – Hoàn

Đại nam tử, Tiểu nàng dâu – (ĐV)

Đạo làm thứ nữ -(CS)

Đào Hoa Nguyên Ký – (NT, ĐM) – Hoàn

Đường Phong chi Thừa Kiền – (CS, ĐM) –  Hoàn

Đổ Thạch Sư – (CS, ĐM) – Hoàn

Độc sủng điền văn man thê – ( ĐV)

Đích Tử Nan Vi + Hoàng Đế Nan Vi – (ĐM, CS) – Hoàn

G

Gả cho lão nam nhân – (ĐV)

Gia hữu đại giá lang – (ĐV, ĐM)

Gia dưỡng nhân ngư bất an phận – (CS, ĐM)

Gian Phu của kiều thê – (ĐV)

Giang hồ trái – (ĐM, CS) – Hoàn

L

Lang ái hệ liệt:

H

Hải Đường Nhàn Thê -(CS) – Hoàn

Hải Đường nương tử – (ĐV)

Hầu môn khuê tú  -(CS)

Hỉ lương duyên  -(CS)

Hoa cẩm chướng – (ĐV)

Hoa Đầu Xuân Ấm – (ĐV)

Hoàng Qua – (CS)

Hoạn phi thiên hạ -(CS)

Hồng sắc niên đại -(CS)

Hiền thê ngốc nghếch  – (ĐV)

K

Kinh đô đào hoa nguyên – (ĐV, ĐM) –  Hoàn

Khí phụ trọng sinh: Đích nữ đấu trạch môn – (CS)

Không ai hơn chàng – (ĐV)

L

Lại Trán Mai  -(CS)–  Hoàn

M

Ma Đô – (NT)

Ma vũ đại lục hành ký – (CS, ĐM)

Manh thê dưỡng thành – (CS)

Mang theo không gian vào Đại học – (ĐV, ĐM) –  Hoàn

Mang không gian dụ mỹ nam – (ĐM, CS) – Hoàn

Mang theo không gian đi tu hành – (ĐM, CS)

Mang theo không gian đi xuyên việt – (ĐM, CS)

Mang theo không gian được thú nhân nhặt về – (ĐM, NT)

Mạt thế chi đi theo tang thi huynh có thịt ăn – (ĐM, CS)

Mua phu – (ĐV)

Minh tuyết thánh đồng  – (CS, ĐM)

Một nhà dưới chân núi – (ĐV)

N

Nam An thái phi truyền – (ĐV)

Ngày cưới tựa trăng tựa hoa – (ĐV)

Ngày bình thường  – (ĐV, ĐM) –  Hoàn

Nguyên thủy xã hội đích sinh hoạt  – (ĐV, ĐM)

Ngưu Nam – (ĐV, ĐM)

Người Ngoài Cuộc  – (ĐV)

Ngồi ở đầu tường chờ hồng hạnh – (CS)

Nhàn Thê Đương Gia  – (CS)

Nhân Thú Loạn – (NT, ĐM)

Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ  – (CS)

Nhật ký nuôi nhốt của cữu vĩ hồ – (ĐV, NT, ĐM)

Nhật ký vợ chồng hài hòa  – (ĐV)

Nông gia sinh hoạt  – (ĐV, ĐM)

Nông gia nữ  – (ĐV)

Nông gia trưởng nữ  – (ĐV)

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai – (ĐM, CS)

Nơi nào củi gạo không vương khói bếp – (ĐV)

Ngốc nữu cùng khờ phu – (ĐV)

Ninh Phi – (CS) – Hoàn

Nước chát chấm đậu hũ – (CS) – Hoàn

P

Phu quân kiềm chế chút – (CS)

Phu Quân Ngây Thơ Nhất Thiên Hạ – (CS)

S

Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký – (ĐV, ĐM)

O

Ông xã, chúng ta cùng nhau làm ruộng đi – (ĐV) – Hoàn

Ông xã, chúng ta xuyên không – (ĐV)

Ông xã em là thú nhân – Thượng Bộ – (ĐV, NT) – Hoàn

Ông xã em là thú nhân  – Hạ Bộ – (ĐV, NT) – Hoàn

Q

Qua ngày – (ĐV, ĐM) – Hoàn

Quan nhân, thổi đèn cày ruộng – (ĐV)

Quân tâm dĩ thành yêu – (CS)

Quy về điền viên – (ĐV)

S

Say đấm một nàng mèo – (NT)

Sửu nữ như cúc – (ĐV)

Song quy nhạn – (CS) – Hoàn

T

Ta không muốn sinh tiểu hài tử – (ĐV, ĐM) – Hoàn

Ta Là Mèo Con Không Phải Hổ – (ĐV, ĐM) –  Hoàn

Ta Vốn Phúc Hậu – (ĐV)

Tài Nam Tài Nữ  – (ĐV)

Tân Đường Di Ngọc  – (CS)

Tàng Kiếm Quân Hỏa Thương – (ĐM, CS)

Thái Cô nhi – (ĐV) – Hoàn

Thặng Nữ Bất Thục – (CS)

Thế hôn – (CS) – Hoàn

Thế Gia Danh Môn –  Hoàn

Thế giới chi môn – (ĐV, ĐM) –  Hoàn

Thiên kim làm vợ kế  – (CS) – Hoàn

Thịnh Thế Trường An dạ  – (CS, ĐM) –  Hoàn

Thịnh Thế Trà Hương – (ĐV) – Hoàn

Thịnh Thế Vinh Hoa – (CS)

Thôn đấu, trạch đấu, cung đấu – (CS)

Thú – (CS, NT) – Hoàn

Thú Nô – (NT, ĐM) – Hoàn

Thú Sủng – (NT, ĐM) – Hoàn

Tuần Thú Truyện – (NT, ĐM)

Thuần thú sư  – (CS, NT) – Hoàn

Thập Nhị Thánh Thú Cung  – (NT, ĐM) – Hoàn

Thiếu phu bất lương – (CS)

Thiêu Lai Đích Tức Phụ – (ĐM, CS)

Thịnh Thế Đích Phi  – (CS)

Thú Giới Hệ Liệt – (NT, ĐM)

Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân – (NT, ĐM)

Thú Nhân Chi Bất Đắc Dĩ – (NT, ĐM)

Thú Nhân Chi Cổ Sát Thủ Xuyên Việt – (NT, ĐM)

Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới – (NT, ĐM) – Hoàn

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt – (NT, ĐM)

Thú Nhân Chi Lang Vương – (NT, ĐM)

Thú Nhân Chi Luyến Sủng – (NT, ĐM)

Thú Nhân Chi Sủng Nhĩ Vi Thượng – (NT, ĐM)

Thú Nhân Đích Tiểu Ngân Thỏ – (NT, ĐM)

Thú Nhân Tinh Cầu bộ 4 – (NT, ĐM)

Thú Nhân Tinh Cầu bộ 7 – (NT, ĐM)

Thú Nhân Chi Bộ Đội Đặc Chủng Xuyên Qua  – (ĐV, NT, ĐM)

Thú nhân chi đái thượng không gian xuyên dị giới – (ĐV, NT, ĐM) –  Hoàn

Thứ Nữ – (CS) – Hoàn

Thứ Nữ Công Lược  – (CS)

Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị Ương – (CS)

Thúy vũ chọc Càn Long – (CS)

Thượng Cung – (CS) – Hoàn

Tinh Linh Trên Vai dã thú – (ĐM, NT) – Hoàn

Tiểu nữ thô lỗ theo đuổi mỹ nam  – (CS)

Tiểu nương tử nhà thợ săn  – (ĐV) – Hoàn

Tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ – (ĐV) – Hoàn

Tổ huấn – (CS)

Trọng sinh chi cửu cửu đích mỹ vị – (CS, ĐM)

Trọng sinh chi Tô Thần đích hạnh phúc sinh hoạt – (ĐV, ĐM) –  Hoàn

Trọng Sinh Hoàn Khố Tử – (CS, ĐM)

Trọng Sinh Thành Liệp Báo – (CS, ĐM)

Trọng Sinh Chi Tiêu Triết – (CS, ĐM)

Trọng sinh chi Cẩm Tú đích nữ – (CS)

Trọng sinh cao môn đích nữ – (CS)

Trọng sinh đến nông gia – (ĐM, ĐV)

Trọng sinh tu tiên chi nhạc thần  – (ĐM, ĐV)

Trọng sinh Danh môn giai nhân – (CS)

Trọng sinh Hầu môn độc phi  – (CS)

Trọng sinh hoàn khố tử – (CS, ĐM)

Trọng sinh chi Ôn Uyển  – (CS)

Trọng sinh tu tiên chi nhạc thần – (CS, ĐM)

Trọng Sinh Vợ Thương Nhân – (ĐV)

Trọng sinh Đích nữ không ngoan  – (CS)

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ  – (ĐV)

Trọng sinh thú hồn – (NT, ĐM) – Hoàn

Trọng sinh thành liệp báo – (ĐM, NT)

Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu – (CS)

Trưởng nữ nhà quan – (CS)

Trúc ngoại đào hoa khai  – (ĐV, ĐM) -Hoàn

Trượng phu không ngồi yên trong phòng – (CS)

Tú tài nương tử – (ĐV)

Tư quân nhập mộng – (ĐV, ĐM) – Hoàn

Tướng Quốc, Đi Cho Heo Ăn! – (ĐV, ĐM)

Tướng công thiếp tóm được chàng rồi – (ĐV) – Hoàn

Tùy thân không gian tại ma pháp thế giới – (ĐM, CS)

V

Vân Khuynh Thiên Khuyết  – (CS)

Vinh hoa phú quý – (ĐV) –  Hoàn

Vô tận tương tư phong – (CS)

Vọng Giang Nam – (CS) – Hoàn

Vui vẻ bên nhau – (CS)

Vượt qua ngàn năm để yêu nàng, tế thiên vương phi –  (ĐV)

X

Xí, đồ tiện nhân  – (CS) – Hoàn

Xú giai nhân – (CS) – Hoàn

Xuyên qua thành mẹ chồng nhỏ – (ĐV)

Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử – (ĐV, ĐM) – Hoàn

Xuân mang lưu luyến – (CS)

Xuân mậu hầu môn – (CS)

Xuân thụ mộ vân   – (ĐV, ĐM) – Hoàn

Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia – (ĐV, NT, ĐM) – Hoàn

Xuyên qua hoang dã niên đại – (ĐV, ĐM)

Xuyên về cổ đại có baby  – (ĐV, ĐM)  –  Hoàn

Xuyên việt chi khoái nhạc nông phu sinh hoạt – (ĐV, ĐM)

Xuyên Việt Cự Nhân Quốc Độ   – (ĐV, ĐM) – Hoàn

Xuyên Việt Thú Nhân Thế Giới – (ĐV,ĐM)

Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc – (NT, ĐM)

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Thành – (NT, ĐM) – Hoàn

Xuyên Việt Chi Thâm Hải Nhân Ngư   – (NT, ĐM)

Xuyên Việt Thú Nhân Chi Tướng – (NT, ĐM)

One thought on “List Cuộc Sống

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s