Lười thê của tổng tài- C52

CHƯƠNG 52

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

Khi Y Thượng Tĩnh thức dậy, đã là mười giờ rưỡi. Lúc nhìn đồng hồ trên điện thoại di động xong Y Thượng Tĩnh đang ngồi trên sô pha liền bật nhảy dựng lên: “Toi rồi toi rồi, không phải mở cuộc họp ban giám đốc sao? Mình sao lại ngủ? Bùi Nhĩ Phàm tại sao không đánh thức mình dậy?” Chợt phát hiện mình ngủ trên sô pha, hơn nữa còn là sô pha trong văn phòng của Bùi Nhĩ Phàm, “Mình sao có thể ngủ ở nơi này? Chẳng lẽ là Bùi Nhĩ Phàm đem mình đưa đến nơi này?” Lại nhìn thấy trên người mình đang đắp một miếng vải lông ngắn, trong lòng liền bắt đầu buồn bực, miếng vải này bình thường lúc mình trộm ngủ hoặc trong giờ nghỉ trưa văn phòng khi không người thì dùng để đắp ngủ! Mà bây giờ, qua tay Bùi Nhĩ Phàm cũng đắp trên người mình, nói cách khác, Bùi Nhĩ Phàm căn bản chính là biết rất rõ mình gan to mật lớn nhàn hạ ngủ, lại còn tự mình chuẩn bị ‘đạo cụ’ tương ứng! Tiếp tục đọc