Lười thê của tổng tài- Phiên ngoại

PHIÊN NGOẠI SỬ LỘC: NẾU MỘT LẦN GẶP GỠ TRONG ĐỜI

EDIT: HUYẾT MÂN CÔI

BETA: TỬ SA

“Trung học J, tao tới rồi đây!” Sử Lộc 16 tuổi kéo theo hành lý giản dị của mình, đứng ở cổng trung học J xa hoa, thầm reo lên trong lòng.

Trung học J là trường quý tộc ở thành phố C, học sinh học trường này, đều phi phú tức quý (Sa: không giàu cũng là con nhà quyền quý): người là con cháu nhà quan to, người thì con nhà có công ty lớn cùng bọn nhà giàu mới nổi. Nhưng trung học J hàng năm đều tuyển nhận từ bên ngoài khoảng 100 học sinh có thành tích nổi trội xuất sắc, trao học bổng toàn phần, để bọn họ an tâm học tập. Tiếp tục đọc