(ĐM) KNKS – chương 6

Kim Nhật Kim Sinh

Tác giả: Thử Khởi Bỉ Phục

Thể loại: Hiện đại, đạm mỹ.

~~~~~

Chương 6

Edit: Dương Tử Hoa

 

 

“Ngươi là ai?” Kim Nhật lạnh lùng nhìn vị nam tử.

 

“Việc này ta không sợ nói thật cho ngươi biết” vị nam tử kia cười, “Các huynh đệ đều bảo ta An ca.”

Tiếp tục đọc