Tác giả Lâu Vũ Tình

Hệ liệt Vị thành khúc

Đừng nói lời tạm biệt* (10c, )

Nhật ký chia tay (9c,HE)

Nợ em một hạnh phúc (11c + 4 pn,

Thất tịch không mưa (19c, Tình cảm, SE, HE hay GE tùy vào cảm nhận của mỗi người)